18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

255

Thế giới này tưởng phức tạp mà đôi khi cũng thật giản đơn. Ví như chuyện làm sao để nhận biết các kiểu người trên thế giới, chỉ cần chia họ thành hai trường phái dưới đây!

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại thích pizza đế mỏng với ít phô mai, còn một loại thì thì ngược lại, đế càng dày, phô mai càng tràn trề càng đã

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại thích nước ngọt, nước màu mè, còn một loại trung thành với nước lọc

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại uống bia trực tiếp từ chai, còn một loại phải cho ra li sang chảnh

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại khăn mũ găng tay đàng hoàng, còn một loại tối giản đến mức tối đa

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại cứ liên tục xuống dòng, còn một loại nhắn miên man

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Quen chưa nhỉ?

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Tự phân biệt chưa các thánh?

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại chỉ thích nhìn màn hình ngang, còn một loại chỉ để màn hình dọc

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại thích trứng ốp la, một loại thích đánh tùm lum lên vậy

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại cứ hơi tí lại sạc pin, còn một loại chỉ sạc khi không còn gì để dùng

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Chuẩn chưa?

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Hai mình một chai hay một mình hai chai?

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại tủ lạnh luôn đầy ắp, còn một loại thì ngược lại, có khi đá cũng chả còn

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Một loại thích ngọt ngào, một loại thích đậm đà của muối

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Bạn thuộc kiểu nào?

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Team dưa vàng hay team dưa đỏ?

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Bạn thuộc trường phái gọn gàng hay tùm lum?

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Thường xuyên đi tất hay chỉ thích chân trần???

Theo Brightside
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *