Tag: ,

Hãy nhìn mà xem, “hành tinh rác nhựa” đang gây nguy hiểm cho sự sống như thế nào?

Những hình ảnh đầy đau lòng dưới đây sẽ cho thấy cái nhìn chân thực nhất về việc chúng ta đã hủy hoại môi trường như thế...