Tag: ,

Khó tin: Đây là những chủng tộc đã từng tồn tại trên Trái Đất

Người Heidelberg, Java, Homo Rudolfensis là ba trong những chủng tộc từng tồn tại trên Trái Đất của chúng ta. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên...

18 bức ảnh chứng minh thế giới chia thành hai loại người, bạn ở phe nào vậy?

Thế giới này tưởng phức tạp mà đôi khi cũng thật giản đơn. Ví như chuyện làm sao để nhận biết các kiểu người trên thế giới,...